III Walne Zebranie Oddziału

Walne zebranie 2013 (1)W sobotę 15 czerwca odbyło się Walne Zebranie Oddziału Kutnowskiego Stowarzyszenia KoLiber. Marcin Motylewski zwyciężył w wyborach Wojciecha Kapelę i został wybrany prezesem również na drugą kadencję. Przemysław Sędzicki pozostał wiceprezesem i skarbnikiem, a nowym sekretarzem został mianowany Tomasz Rzymkowski.

Dotychczasowy zarząd otrzymał absolutorium niemal jednogłośnie.

Wybrano nową komisję rewizyjną. Marcin Motylewski zapoznał kolegów z ustaleniami ostatniego posiedzenia Rady Krajowej KoLibra w Bydgoszczy. Podjęto decyzję o wysokości składki oddziałowej. Podczas dyskusji najwięcej miejsca poświęcono planowanym akcjom i zmianom na mapie organizacji wolnorynkowych w kraju.

Walne zebranie 2013 (2)