W skład władz oddziału kutnowskiego wchodzą zarząd oddziału oraz oddziałowa komisja rewizyjna.