Wiceprezes i skarbnik oddziału Kutno

Urodzony w 1990 roku w Kutnie. Parę lat temu, zbulwersowany wydarzeniami politycznymi i poziomem dyskursu politycznego, zdecydował się pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekonomii i polityki. Związał się ze środowiskiem obecnej Nowej Prawicy, z racji jego ideologicznej bliskości z myślicielami austriackiej szkoły ekonomii (ASE). Obecnie określa się mianem „paleolibertarianina” – miłośnika wolności, logicznego myślenia, Rona Paula i amerykańskiej konstytucji, której odpowiednik chciałby wprowadzić w Polsce. Zwolennik rozwiązań prostych, skutecznych, premiujących pracowitych i inteligentnych. Wstąpił do KoLibra celem zdobycia nowych możliwości oddziaływania na społeczeństwo i samokształcenia.

W życiu pozapolitycznym emerytowany członek Grupy Teatralnej „od jutra” Kutnowskiego Domu Kultury, student Fizyki Technicznej Politechniki Łódzkiej, łączący swoją przyszłość z medycznymi jej zastosowaniami, członek Koła Naukowego Fizyków „Kot Schrödingera” Politechniki Łodzkiej.

Hobbistycznie zajmuje się dietetyką, fizjologią, anatomią treningu siłowego, internetowymi dyskusjami ideologicznymi i wykorzystywaniem filozofii dalekiego wschodu w codziennym życiu – wszystko po to, by stać się silniejszą wersją samego siebie.

Więcej

Sekretarz oddziału Kutno

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, doktorant w Katedrze Historii Państwa i Prawa KUL, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ustrojowi Polski po 1935 r. Stały współpracownik kwartalnika Myśl.pl. Były prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „VADE MECUM”. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce prawnej i historycznej. Miłośnik historii, prawa, polityki i kinematografii. Mąż pięknej Małgorzaty, absolwentki filologii germańskiej i ekonomii, przygotowującej również rozprawę doktorską poświęconą twórczości s. Silji Walter OSB.

Więcej